Cine suntem

Adresa site-ului nostru web este: www.formost-impex.ro.

În calitate de proprietar al magazinului online www.formost-impex.ro, FORMOST-IMPEX se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către Dvs la accesarea și completarea Formularului de Comandă.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal înțelegem orice date despre o persoană fizică sau juridică ce permit identificarea ei directă sau indirectă. Orice informație furnizată de către Dvs va fi considerată și va reprezenta consimțământul Dvs expres ca datele respective să fie folosite de către noi în conformitate cu scopurile de mai jos.

Folosim datele Dvs cu caracter personal colectate prin intermediul www.formost-impex.ro pentru:

  • validarea comenzilor plasate de Dvs;
  • facturarea produselor și serviciilor comandate;
  • asigurarea livrării produselor și serviciilor comandate;
  • expedierea ofertelor comerciale și a noutăților.

După caz, datele respective vor fi folosite pentru a lua legătura cu Dvs, prin intermediul apelurilor telefonice, poștei electronice sau a altor mijloace de comunicare.

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

DATELE FĂRĂ CARACTER PERSONAL

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele sau interesele Dvs sunt utilizate pentru a crea și a vă oferi produse și servicii adaptate gusturilor Dvs. Este posibil să obținem astfel de informații și în mod automat, ele însă nu sunt asociate direct sau indirect unei persoane. Sunt date statistice și au un caracter anonim.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Noi utilizăm instrumente și tehnici de securitate dar şi politici interne aplicabile angajaților pentru a proteja datele furnizate de Dvs și care pot sau nu vă identifice direct sau indirect.

SCHIMBĂRI

Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.

Shopping Cart
Scroll to Top